US Mennonite Brethren

One Family. One Lord. One Mission

Iglesia Agua Viva (NE)

Iglesia Agua Viva (NE)


2420 H St - Omaha, NE 68107
Phone: (402) 594-6024
Pastor: Daniel Rodriguez


Iglesia Agua Viva (NE)

Iglesia Agua Viva (NE)


2420 H St - Omaha, NE 68107
Phone: (402) 594-6024
Pastor: Daniel Rodriguez